FORSKNING & VERKLIGHET

100% HÄLSOFOKUS


VARMT VÄLKOMMEN TILL ÖRTAGUMMAN!

Här kan du läsa om hur livsstil och hälsa hänger samman. I Sverige är de vanligaste dödsorsakerna hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Kan man förebygga dessa sjukdomar, eller är de oundvikliga?

Hur stor är livsstilens betydelse för hälsan? Kan en växtbaserad kost göra skillnad? Dessa och många andra liknande frågeställningar kommer att tas upp.

~~ ~~

  Ett av Örtagummans huvudfokusområden är att försöka att förklara sambandet mellan förutsättningarna i samhället och våra folksjukdomar och även att visa på hur folkhälsoproblem och livsstilssjukdomar kan minska.

~~ ~~

  Hälsa och livsstil hänger tätt samman. Hur tätt de gör detta kan Du se i de forskningsresultat som Örtagumman regelbundet kommer att berätta om.

Jag som skriver på Örtagumman heter Jannie Borg Larsen. Livsstilsrelaterad hälsa är någonting som har intresserat mig i åratal. Hemma i vårt kök håller jag successivt på att utveckla växtbaserade recept. Det känns viktigt att både få med allt det där nyttiga och balanserade, men även matglädje. Vi håller dessutom på med att lära oss mer om både inom- och utomhusodling.